Chuyển đổi các trường ACF được đăng ký bởi PHP sang định dạng JSON có thể Import

Khi sử dụng plugin WordPress Advanced Custom Fields, bạn có thể cần chuyển đổi giữa các trường tùy chỉnh đã đăng ký bởi PHP và các trường đã đăng ký JSON.

Trong plugin ACF, nó cho phép chúng ta đăng ký các trường bằng PHP. Chỉ cần sao chép và dán mã sau vào tệp functions.php của theme hoặc đưa nó vào tệp bất kỳ rồi include vào.

Custom Fields -> Tools -> Select Field Groups -> Generate PHP

Ưu điểm của cách này đó là tránh mất fields trong trường hợp không đáng có hoặc tránh việc người dùng xoá sửa các fields làm sai sót dữ liệu.

Nhưng ngược lại, nó cũng có nhược điểm. Khi chúng ta generate ra PHP sau đó xoá luôn options, thì chúng ta không thể chỉnh sửa, thêm xoá sửa các fields trong trường hợp cần thay đổi logic code.

Vì vậy đoạn code sau giúp bạn convert ngược PHP sang định dạng JSON có thể import, giúp bạn có thể chỉnh sửa các fields mong muốn.

Sau khi chạy đoạn code trên, bạn mở folder theme sẽ thấy 1 file acf-import.json. Bạn có thể dùng file này import bình thường như các file json của plugin ACF.

Chúc các bạn thành công!

Làm quen với các components thường dùng khi tạo Gutenberg Block Gutenberg Block Attributes Cách tạo Gutenberg Block trong WordPress Tổng quan về Gutenberg trong WordPress Thêm Form tính giá sản phẩm trong Woocommerce WordPress Giải pháp search nhanh như điện xẹt cho trang web WordPress với Algolia Kích hoạt Gutenberg cho Custom Post Types trong WordPress 5+ Cách hiển thị số lượt xem bài viết trong WordPress mà không cần plugin Tạo Mega Menu Responsive dễ dàng với plugin Mega Menu Builder Sửa liên kết bị hỏng trong WordPress với Broken Link Checker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.