Category: Android

Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility

Trong một số ứng dụng sử dụng Google Maps Android API bạn có thể thấy các marker rải trên bản đồ. Nhưng với số lượng lớn marker sẽ làm cho trải nghiệp người dùng không được tốt nhất. Vì thế bạn nên sử dụng thêm một tiện ích của Google Maps Android API để gom…

Sử dụng SwipeRefreshLayout trong ứng dụng Android

Ví dụ này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SwipeRefreshLayout với RecyclerView trong ứng dụng Android. Để có thể luôn hiển thị những dữ liệu mới nhất, chúng ta thường thực hiện cập nhật dữ liệu một cách tự động trong 1 thời gian ngắn hoặc 1 thời gia khá dài, trong nhiều trường…

Hướng dẫn tạo Material Dialog Bottom Sheet Android

Bottom sheet Android Bottom Sheet là 1 thành phần được thiết kế theo phong cách material design, được thêm vào thư viện design support library trong phiên bản 23.2. Bottom sheet là 1 cửa sổ đơn giản hiển thị bằng cách vuốt từ dưới màn hình lên và có thể được sử dụng để hiện…

Tạo context menu trong Android – ActionBar ActionMode.CallBack Example

Trong bài viết này mình se hướng dẫn các bạn tạo một Context-Sensitive ActionMode(CAB), đây là một dạng menu hỗ trợ khi bạn gọi đến nó. Ví dụ bạn cần xóa nhiều Item trên một Listview hay cần xóa nhiều Item trên một RecyclerView nó sẽ hiện một  Context-Sensitive ActionMode trên ActionBar giúp giao diện…

Retrofit và Volley thư viện nào tốt hơn

Đa số các ứng dụng Mobile đều sử dụng kết nối mạng để thực hiện một hay nhiều request đến server, để đơn giản trong việc thực hiện các yêu cầu request này lập trình viên thường sử dụng các thư viện có sẵn để tiện sử dụng nhất. Hai trong số các thư viện…

Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley trong Android

Volley được Google giới thiệu vào khoảng tháng 6/2013. Volley là một thư viện dùng để send và recieve response từ Server sử dụng giao thức HTTP. Volley có các điểm nổi bật dưới đây: Tự động lập lịch (scheduling) cho các request. Caching Response. Hỗ trợ set độ ưu tiên cho các request (priority)….

Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 2

Ở part 1 mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo web service với php và mysql cho phương thức GET và cách parse json trong android với retrofit. Ở part 2 mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo web service cho phương thức POST bằng php và mysql. Với phương thức GET thì dữ liệu…

Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 1

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Web Service bằng PHP và MYSQL đơn giản, cơ bản cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về web service và PHP, cụ thể là web service trong android và hướng dẫn parse json bằng thư viện retrofit với web service đã tạo. Bạn đã…

Hàm chuyển đổi Timestamp thành Datetime trong Android và JavaScript

Trong các project Android chúng ta thường lưu Datetime là kiểu String, nhưng chính xác thì phải lưu Datetime là kiểu Integer hoặc Long đặt tên biến là timestamp. Timestamp là gì? Timestamp  là chuỗi các ký tự hoặc thông tin được mã hóa xác định khi một sự kiện nhất định xảy ra, thường là…

Design Patterns là gì? Tạo Project Android theo mẫu Design Patterns(Part 2)

Design Pattern thường được hiểu như là một mẫu, hay một khuôn mẫu được tạo ra để áp dụng chung cho một tình huống cụ thể nào đó. Như vậy khi gặp một vấn đề cần xử lý, thông thường ta sẽ có một Pattern cụ thể được cộng đồng định nghĩa ra nhằm giúp…