Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility

Trong một số ứng dụng sử dụng Google Maps Android API bạn có thể thấy các marker rải trên bản đồ. Nhưng với số lượng lớn marker sẽ làm cho trải nghiệp người dùng không được tốt nhất. Vì thế bạn nên sử dụng thêm một tiện ích của Google Maps Android API để gom các marker lại, khi thu nhỏ bản đồ các marker sẽ gom lại thành các cụm marker  và khi phóng to bản đồ nó sẽ dãn các marker ra .

Gom Marker trong Android với Google Maps Android API
Gom Marker trong Android với Google Maps Android API

Bằng cách nhóm các điểm đánh dấu, bạn có thể đặt một số lượng lớn các điểm đánh dấu trên bản đồ mà không làm cho bản đồ khó xem.

Gom Marker trong Android với Google Maps Android API - Google Maps Android Marker Clustering Utility
Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility

Bạn có thể tham khảo source code dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn.

Project on Github: https://github.com/trongcong/MapsAPIClusteringDemo

Tài liệu tham khảo thêm: Google Maps Android Marker Clustering Utility

Sử dụng SwipeRefreshLayout trong ứng dụng Android Hướng dẫn tạo Material Dialog Bottom Sheet Android Tạo context menu trong Android – ActionBar ActionMode.CallBack Example Retrofit và Volley thư viện nào tốt hơn Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley trong Android Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 2 Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 1 Hàm chuyển đổi Timestamp thành Datetime trong Android và JavaScript Design Patterns là gì? Tạo Project Android theo mẫu Design Patterns(Part 2) Design Patterns là gì? Tạo Project Android theo mẫu Design Patterns(Part 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.