Tag: Maps API Clustering Demo

Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility

Trong một số ứng dụng sử dụng Google Maps Android API bạn có thể thấy các marker rải trên bản đồ. Nhưng với số lượng lớn marker sẽ làm cho trải nghiệp người dùng không được tốt nhất. Vì thế bạn nên sử dụng thêm một tiện ích của Google Maps Android API để gom…