Giải pháp search nhanh như điện xẹt cho trang web WordPress với Algolia

Bạn đã bao giờ muốn thêm một tính năng tìm kiếm mà kết quả hiển thị tức thì như Google trong trang web WordPress của mình chưa?

Gần đây bạn có ghé Medium, Stripe, DigitalOcean , v.v. và ngạc nhiên khi tìm kiếm không?

Thực ra họ đang sử dụng Algolia.

Công cụ tìm kiếm SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) cho WordPress, Java, Rails, React, Angular, Python, Thương mại điện tử, v.v … Algolia có plugin WordPress giúp tích hợp dễ dàng và nhanh chóng.

Một số tính năng nổi bật của Algolia

 • Lỗi đánh máy thường xảy ra với tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nhận được kết quả như mong đợi.
 • Tìm kiếm từ đồng nghĩa
 • Tìm kiếm theo địa lý
 • Đa ngôn ngữ – hơn 100 ngôn ngữ được hỗ trợ
 • Xếp hạng tùy chỉnh – dựa trên mức độ phổ biến, hành vi của khách hàng
 • Phân tích mạnh mẽ – phân tích mọi thứ như nhiều truy vấn, tìm kiếm hàng đầu, theo quốc gia, tìm kiếm được thực hiện bởi IP, v.v.

Hiện tại Algolia cung cấp gói miễn phí cho các dự án cá nhân nhỏ (sử dụng phi thương mại).

Tích hợp Algolia với WordPress

Tích hợp Algolia với WordPress
Tích hợp Algolia với WordPress
 • Sau khi cài đặt, đi tới Algolia Search >> Settings
 • Tại đây, bạn cần nhập thông tin xác thực API mà bạn sẽ nhận được từ bảng điều khiển Algolia >> API Keys
 • Nhập đầy đủ Application IDSearch API & Admin API key sau đó lưu lại.
Tích hợp Algolia với WordPress
Tích hợp Algolia với WordPress
 • Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình cách WordPress sẽ thực hiện các truy vấn tìm kiếm.
  Theo mặc định, Algolia bị vô hiệu hóa nên phải bật chúng lên.
 • Chuyển đến trang Algolia Search >> Search Page và chọn một trong các mục sau.
Tích hợp Algolia với WordPress
Tích hợp Algolia với WordPress
 • Và cuối cùng, kích hoạt autocomplete Algolia Search >> Autocomplete

Bạn có thể cấu hình để cho phép tất cả các bài viết. Tuy nhiên, nếu bạn cần tìm kiếm loại bài đăng tùy chỉnh thì hãy chọn nó.

Khi tất cả cấu hình đã hoàn tất, hãy truy cập trang web WordPress của bạn và thử tìm kiếm thứ gì đó. Bạn sẽ thấy nó hiện được cung cấp bởi Algolia.

Search nhanh như điện xẹt cho trang web WordPress với Algolia
Search nhanh như điện xẹt cho trang web WordPress với Algolia

Đúng là kết quả hiện nhanh như điện xẹt là có thật 😛

Customize Autocomplete drop-down

Để bắt đầu tùy chỉnh menu thả xuống của bạn, copy/paste thư mục wp-content/plugins/algolia/templates vào theme của bạn và đổi tên nó thành algolia. Ví dụ, nếu chủ đề của bạn được đặt tên mytheme thì thư mục đó có đường dẫn như thế này: wp-content/themes/mytheme/algolia .

Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa tệp algolia/autocomplete.php để tùy chỉnh các menu autocomplete dropdown ( suggestions, header, footer ) và mã JavaScript được liên kết.

Đây là trang web bên công ty mình đã custom lại search dropdown https://www.mealprep.com.au

Xem thêm về tùy chỉnh Autocomplete drop-down tại đây

Chuyển đổi các trường ACF được đăng ký bởi PHP sang định dạng JSON có thể Import Tạo Mega Menu Responsive dễ dàng với plugin Mega Menu Builder Sửa liên kết bị hỏng trong WordPress với Broken Link Checker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.