Hướng dẫn Custom Dialog sử dụng XML Layout trong Android

Custom Dialog được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng, ví dụ như form đăng nhập hay đăng ký chẳng hạn, các bạn rất dễ bắt gặp những dạng custom dialog như vậy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một custom dialog đăng nhập như hình dưới đây nhé.

Xem thêm :

Tạo AlertDialog với Custom Layout sử dụng XML Layout
Hướng dẫn Custom Dialog

Giới thiệu về dialog trong android

Dialog có thể coi là một thông báo mà người dùng có thể tương tác trực tiếp được. Ví dụ khi các bạn muốn xóa một tập tin quan trọng hay muốn thoát một chương trình nào đấy thì việc hiển thì một thông báo để người dùng chắc chắn về hành vi của mình là rất quan trọng. Android hỗ trợ sẵn dialog cho lập trình viên nhưng đôi khi nó không phù hợp hoặc không đẹp, các bạn có thể tự thiết kế dialog cho mình, các bạn có thể kết hợp thêm selector, nó sẽ làm cho dialog của chúng ta đẹp lung linh. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các bước thiết kế dialog riêng cho các bạn.

Tạo custom dialog trong android

Các bạn hãy xem qua code tham khảo của mình dưới đây nhé:

Tạo file activity_custom_dialog.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="dev4u.com.alertdialogdemo.CustomDialogActivity">

  <Button
    android:id="@+id/btn_AlertDialog"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="Display AlertDialog" />
</RelativeLayout>

Tiếp tục tạo file layout_custom_dialog.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="15dp">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
      android:layout_width="0dip"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight=".3"
      android:text="Username:" />

    <EditText
      android:id="@+id/et_Username"
      android:layout_width="0dip"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight=".7"
      android:imeOptions="actionDone"
      android:singleLine="true" />
  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_vertical"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
      android:layout_width="0dip"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight=".3"
      android:text="Password:" />

    <EditText
      android:id="@+id/et_Password"
      android:layout_width="0dip"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight=".7"
      android:imeOptions="actionDone"
      android:password="true"
      android:singleLine="true" />
  </LinearLayout>

  <CheckBox
    android:id="@+id/cb_ShowPassword"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:text="Show Password" />

</LinearLayout>

Cuối cùng là thêm code cho nó vào file main CustomDialogActivity.java

package dev4u.com.alertdialogdemo;


import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.text.method.PasswordTransformationMethod;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class CustomDialogActivity extends AppCompatActivity {

  Button btnAlertDialog;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_custom_dialog);

    btnAlertDialog = (Button) findViewById(R.id.btn_AlertDialog);

    btnAlertDialog.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        displayAlertDialog();
      }
    });
  }

  public void displayAlertDialog() {
    LayoutInflater inflater = getLayoutInflater();
    View alertLayout = inflater.inflate(R.layout.layout_custom_dialog, null);
    final EditText etUsername = (EditText) alertLayout.findViewById(R.id.et_Username);
    final EditText etPassword = (EditText) alertLayout.findViewById(R.id.et_Password);
    final CheckBox cbShowPassword = (CheckBox) alertLayout.findViewById(R.id.cb_ShowPassword);

    cbShowPassword.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {

      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
        if (isChecked)
          etPassword.setTransformationMethod(null);
        else
          etPassword.setTransformationMethod(PasswordTransformationMethod.getInstance());
      }
    });

    AlertDialog.Builder alert = new AlertDialog.Builder(this);
    alert.setTitle("Login");
    alert.setView(alertLayout);
    alert.setCancelable(false);
    alert.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        Toast.makeText(getBaseContext(), "Cancel clicked", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

    alert.setPositiveButton("Login", new DialogInterface.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        // code for matching password
        String user = etUsername.getText().toString();
        String pass = etPassword.getText().toString();
        Toast.makeText(getBaseContext(), "Username: " + user + " Password: " + pass, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
    AlertDialog dialog = alert.create();
    dialog.show();
  }
}

Download source: 

Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/RC2YFZGY7R2M
Link Dropbox: https://www.dropbox.com/s/epceyz9m87rf3qn/%5Bntcde.com%5DAlertDialogDemo.zip
Link Mediafire: http://www.mediafire.com/download/txvz2vh4iqv40is/%5Bntcde.com%5DAlertDialogDemo.zip

Lời kết

Qua bài viết hướng dẫn Custom Dialog trong Android ngắn trên hi vọng bạn có thể tự tạo cho mình một Alert Dialog đẹp và ưng ý. Trong quá trình tìm hiểu nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào hay có bất kỳ góp ý hay chia sẻ gì, mong bạn có thể để lại comment bên dưới hoặc gửi mail về [email protected]. Xin cảm ơn!!

Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility Sử dụng SwipeRefreshLayout trong ứng dụng Android Hướng dẫn tạo Material Dialog Bottom Sheet Android Tạo context menu trong Android – ActionBar ActionMode.CallBack Example Retrofit và Volley thư viện nào tốt hơn Hướng dẫn sử dụng thư viện Volley trong Android Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 2 Tạo Web Service bằng PHP và MYSQL cho ứng dụng di động – Part 1 Hàm chuyển đổi Timestamp thành Datetime trong Android và JavaScript Design Patterns là gì? Tạo Project Android theo mẫu Design Patterns(Part 2)

3 thoughts on “Hướng dẫn Custom Dialog sử dụng XML Layout trong Android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.