Cài đặt Git trên Ubuntu 18.04

Hệ thống kiểm soát phiên bản(VCS) giúp bạn chia sẻ và cộng tác trong các dự án phát triển phần mềm. Git là một trong những VCS bản phổ biến nhất hiện nay.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và định cài đặt Git trên Ubuntu 18.04.

Bước 1 – Cập nhật các gói mặc định

Đăng nhập vào máy chủ Ubuntu 18.04 của bạn, trước tiên hãy cập nhật các gói mặc định của bạn.

sudo apt update

Bước 2 – Cài đặt Git

sudo apt install git

Bước 3 – Xác nhận cài đặt thành công

Bạn có thể xác nhận rằng bạn đã cài đặt Git chính xác bằng cách chạy lệnh này và nhận ouput tương tự như sau:

git --version

Output
git version 2.17.1

Bước 4 – Thiết lập Git

Bây giờ bạn đã cài đặt Git và để ngăn cảnh báo, bạn nên định cấu hình nó với thông tin của bạn.

git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "[email protected]"

Nếu bạn cần chỉnh sửa tệp này, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa văn bản, chẳng hạn như nano:

nano ~/.gitconfig

~/.gitconfig contents

[user]
name = Your Name
email = [email protected]

Trên đây là các bước cơ bản hướng dẫn cài đặt git trên Ubuntu 18.04. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết tại đây

Xem thêm:

Cách xóa một item khỏi Array trong JavaScript Giới thiệu và sử dụng CSS Variables Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 18.04 Thêm Form tính giá sản phẩm trong Woocommerce WordPress BroadcastChannel API: Giao tiếp giữa các tab hoặc cửa sổ trong trình duyệt Hướng dẫn deploy project Nuxt JS lên VPS 😍 Giới thiệu PM2 – Trình quản lý các ứng dụng NodeJS Thêm meta tags cho website Nuxt JS Tạo Blog đơn giản với Nuxt JS và WordPress API Hướng dẫn cài đặt Node.js trên VPS Ubuntu 18.04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site