Hướng dẫn cài đặt Node.js trên VPS Ubuntu 18.04

Node.js là một nền tảng JavaScript để lập trình cho mục đích chung cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng một cách nhanh chóng. Bằng cách tận dụng JavaScript trên cả frontend và backend, Node.js làm cho sự phát triển trở nên nhất quán và tích hợp hơn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách bắt đầu với Node.js trên máy chủ Ubuntu 18.04.

Yêu cầu

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đang sử dụng Ubuntu 18.04. Trước khi bắt đầu, bạn nên có một tài khoản người dùng non-root với các đặc quyền sudo được thiết lập trên hệ thống của bạn. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện việc này bằng cách làm theo hướng dẫn thiết lập máy chủ ban đầu cho Ubuntu 18.04.

Cài đặt NodeJS trên VPS phiên bản ổn định.

Ubuntu 18.04 chứa phiên bản Node.js trong kho lưu trữ mặc định có thể được sử dụng để cung cấp trải nghiệm nhất quán trên nhiều hệ thống.

Tại thời điểm bài viết, phiên bản trong kho là 8.10.0. Đây sẽ không phải là phiên bản mới nhất, nhưng nó phải ổn định và đủ để thử nghiệm nhanh với ngôn ngữ.

Để có phiên bản này, bạn có thể sử dụng trình quản lý gói apt. Làm mới chỉ mục gói cục bộ của bạn bằng cách nhập:

sudo apt update

Cài đặt Node.js từ kho lưu trữ:

sudo apt install nodejs

node --version

Output: v8.10.0

Để cài phiên bản khác của NodeJS, bạn có thể tham khảo cách cài đặt Node.js với Apt Using a NodeSource PPA


Xem thêm:

Chắc chắn bạn sẽ cần cài thêm trình quản lý các package cho NodeJS, có 2 lựa chọn dành cho bạn đó là npmyarn.

Cài đặt npm trên ubuntu: sudo apt install npm

So sánh thêm về Yarn vs Npm

Để cài đặt yarn bạn có thể dùng 2 cách sau:

Cách 1: Bạn có thể cài yarn bằng npm: npm install yarn --global

Tuy nhiên, các nhà phát triển khuyên không nên sử dụng npm để cài đặt yarn. Một cách khác tốt hơn là cài đặt yarn bằng trình quản lý gói hệ điều hành gốc của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng brew trên máy Mac, bạn sẽ nhập:

brew update
brew install yarn

Cách 2: Cài đặt Yarn sử dụng script:

Yarn cũng cung cấp một kịch bản shell để cài đặt. Đây là cách được khuyến khích nhất để cài đặt Yarn trên hệ thống Linux.

curl -o- -L https://yarnpkg.com/install.sh | bash

Xem thêm hướng dẫn cài đặt Yarn tại đây. Mình thích dùng Yarn hơn nên mình đã cài yarn trên VPS.

Ngoài ra, để cài đặt NodeJS trên VPS Ubuntu bằng apt bạn có thể cài theo 2 cách sau:

Oh My Zsh: Nâng cao trải nghiệm terminal với giao diện đẹp và các plugin tăng hiệu suất! Git cherry-pick là gì? Cách sử dụng và ví dụ Git Rebase: Gộp nhiều commit thành một để tối ưu hóa lịch sử commit 11 tính năng JavaScript mới tuyệt vời trong ES13 (ES2022) CSS diệu kỳ: Các thuộc tính CSS mà bạn có thể chưa biết Auto deploy projects với GitHub Actions – sử dụng ssh-action WordPress Gutenberg Block Server Side Render Add, Upload image trong Gutenberg Block Development Tạo Block Controls – Block Toolbar và Settings Sidebar trong WordPress Gutenberg Làm quen với các components thường dùng khi tạo Gutenberg Block

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.