Tag: VPS

Cài đặt Git trên Ubuntu 18.04

Hệ thống kiểm soát phiên bản(VCS) giúp bạn chia sẻ và cộng tác trong các dự án phát triển phần mềm. Git là một trong những VCS bản phổ biến nhất hiện nay. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và định cài đặt Git trên Ubuntu 18.04. Bước 1 – Cập…

Hướng dẫn cài đặt Node.js trên VPS Ubuntu 18.04

Node.js là một nền tảng JavaScript để lập trình cho mục đích chung cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng một cách nhanh chóng. Bằng cách tận dụng JavaScript trên cả frontend và backend, Node.js làm cho sự phát triển trở nên nhất quán và tích hợp hơn. Trong bài viết này, mình…

Cách cài đặt và cấu hình Caddy web server trên VPS Ubuntu 18.04

Caddy web server là một máy chủ web mã nguồn mở miễn phí được viết bằng ngôn ngữ Go. Nó hầu hết được biết đến với chức năng HTTP và cho phép HTPPS theo mặc định. Nó có thể chạy trên hầu hết các hệ thống phổ biến bao gồm Windows, OS X và Linux….