Tag: cài đặt git trên ubuntu

Cài đặt Git trên Ubuntu 18.04

Hệ thống kiểm soát phiên bản(VCS) giúp bạn chia sẻ và cộng tác trong các dự án phát triển phần mềm. Git là một trong những VCS bản phổ biến nhất hiện nay. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và định cài đặt Git trên Ubuntu 18.04. Bước 1 – Cập…