My Notes – PHP

Display HTML tags as plain text in PHP (Hiển thị thẻ html như văn bản trong php)

html tag

to plain text –> sử dụng PHP htmlspecialchars() Function

hoặc replace < by &lt; and > by &gt;

(thay thế mở thẻ html < thành &lt;, đóng thẻ html > thành &gt;)

Tham khảo thêm tài liệu:

Làm tròn số trong PHP với ceil(), floor() và round() Cài đặt và Active PhpStorm 2019.2.4 License key Top 30 trang web Get link max speed Clean code – mã sạch và con đường trở thành better developer (p2) Clean code – mã sạch và con đường trở thành better developer (p1) PHP return to Json Error don’t display Chụp ảnh tự sướng với JavaScript [Fix] Lỗi mở thư mục – Mở thư mục thay đổi từ Open thành Cmd Hướng dẫn gỡ lỗi ứng dụng Android qua kết nối WiFi Hướng dẫn tải toàn bộ Playlist Video trên Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site