Clean code – mã sạch và con đường trở thành better developer (p2)

Clean code - mã sạch và con đường trở thành better developer (p1)
Clean code – mã sạch và con đường trở thành better developer (p1)

Tiếp tục từ Mã sạch phần một

2.1.4 Member Prefixes

Tránh ba cái kí tự trước rồi gạch dưới để đắt tên cho các biến nhé. Nhìn rối rắm code lắm. Giải quyết vấn đề này chúng ta nên chọn một cái code convention rồi follow theo. Trên mạng cũng có nhiều convention hay được đút kết cho mỗi ngôn ngữ (search nhen 🙂 )

//BAD
public class Account {
  private string m_username;
  void setUserName(string name){
    m_username = name;
  }
}

//GOOD
public class Account {
  private string userName;
  void setUserName(string name){
    userName = name;
  }
}
2.1.5 Hungarian Notation

Cũng thấy nhiều người code cũng thêm cái kiểu dữ liệu vào sau tên biến. Nói chung cũng nên tránh, nó khá dư thừa 🙂

//BAD
String connectionString = "/....";

//GOOD
String connection = "/....";
2.1.6 Class Names

Tên class không nên là động từ, nó là danh từ nhen :D. Trước cũng hay kiểu thêm er vào cho nó thành danh từ. Nói chung ko hight priority lắm 🙂

//BAD
Manager, Processor, Converter

//GOOD
Customer, WikiPage, Account, Address

Thêm cái nữa là giả sử từ Address. Thấy hay có cái như AccountAddress ClientAddress MACAddress. Nó khá dư thừa.

Tốt hơn nên sử dụng luôn MAC thay cho MACAdress. Còn ClientAddress hay AccountAddress thì nên là Client.Address thay cho Client.ClientAddress. Tên class nó thể hiện rồi mà.

Trong trường hợp cùng một class mà có 2 property liên quan đến address như Client.HouseAddressClient.CompanyAddress thì nên dùng 😀

2.1.7 Method Names

Tên của method nên bắt đầu bằng một động từ. 1 method thì có nghĩa là làm một cái gì đó. Làm thì phải động từ 😀

//GOOD 
getName, doSomething, saveMoney,...

var name = person.getName();
person.setAdress("123 Nam, E.CoDanhRoi...");
if(person.isChecked)
2.1.8 Functions

Một hàm thì nên trong khoảng tầm 20 dòng tầm 150 kí tự là đẹp (quan điểm cá nhân, cũng như trong sách, còn nó tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi cá nhân).

Và quan trọng nhất là do one thing (1 method nên làm đúng 1 việc mà cái tên hàm đưa ra, sau này đọc tên hàm là hiểu không cần đọc code làm beep gì).

Thanks so much author Dinh Duong!

Nguồn: https://jinhduong.github.io/coding/2016/10/28/ma-sach-2.html

Oh My Zsh: Nâng cao trải nghiệm terminal với giao diện đẹp và các plugin tăng hiệu suất! Git Rebase: Gộp nhiều commit thành một để tối ưu hóa lịch sử commit CSS Gap Space với Flexbox [Hack Time] Cuối tuần tập viết Extension cho Chrome Font chữ cho Lập Trình Viên Và xu hướng ligature trong code font 7 câu chuyện bắt buộc bạn phải khắc cốt ghi tâm Sinh viên nên đi làm thêm Hôm nay khác hôm qua và ngày mai như thế nào? Top 30 trang web Get link max speed Yêu là “Tha thu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.