Hơn 100 hình ảnh minh họa chất lượng cao, hoàn toàn miễn phí cho products của bạn

Chắc chắn các sản phẩm web, apps của bạn không thể thiếu các hình ảnh minh hoạ. Dưới đây mình xin chia sẻ lại ơn 100 hình ảnh minh họa chất lượng cao. Và hoàn toàn miễn phí, không dính bản quyền.

Hơn 100 hình ảnh minh họa chất lượng cao, hoàn toàn miễn phí cho products của bạn
Hơn 100 hình ảnh minh họa chất lượng cao, hoàn toàn miễn phí cho products của bạn

Ngoài ra bạn có thể phân loại theo giới tính, tìm kiếm theo chủ đề, và có thể thay đổi màu cho các hình ảnh đó.

Bạn có thể download bằng 2 định dạng đó là .svg.png

Chi tiết tại đây: https://2.flexiple.com/scale/all-illustrations

Auto deploy projects với GitHub Actions – sử dụng ssh-action WordPress Gutenberg Block Server Side Render Add, Upload image trong Gutenberg Block Development Tạo Block Controls – Block Toolbar và Settings Sidebar trong WordPress Gutenberg Làm quen với các components thường dùng khi tạo Gutenberg Block Gutenberg Block Attributes Cách tạo Gutenberg Block trong WordPress Tổng quan về Gutenberg trong WordPress 9 ứng dụng hữu ích cho Developers CSS Gap Space với Flexbox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.