BroadcastChannel API: Giao tiếp giữa các tab hoặc cửa sổ trong trình duyệt

BroadcastChannel API là gì?

BroadcastChannel API là một API đơn giản giúp giao tiếp giữa các bối cảnh duyệt web dễ dàng hơn. Đó là, giao tiếp giữa các cửa sổ/tab, iframe, web workers và service workers. Messenger được push lên một channel nhất định sẽ được gửi đến tất cả người nghe của channel đó.

Sử dụng

Hàm tạo BroadcastChannel lấy một tham số duy nhất: tên của kênh. Tên xác định kênh và sống trên các bối cảnh duyệt web.

Dữ liệu được hỗ trợ trong BroadcastChannel

Messages có thể là chuỗi hoặc bất cứ thứ gì được hỗ trợ bởi thuật toán nhân bản có cấu trúc (Strings, Objects, Arrays, Blobs, ArrayBuffer, Map).

Ví dụ – gửi Blob hoặc File

Một kênh sẽ không phát sóng đến chính nó. Vì vậy, nếu bạn có một onmessage trên cùng một trang với postMessage() cho cùng một kênh, sự kiện tin nhắn đó sẽ không kích hoạt.

Trình duyệt hỗ trợ BroadcastChannel API

Hiện tại, chỉ có Chrome 54+, Firefox 38+, Edge 79+ và Opera 41+ hỗ trợ BroadcastChannel API.

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng cho tất cả browser, bạn có thể require project này https://github.com/pubkey/broadcast-channel

Demo

BroadcastChannel API Demo

Bạn có thể check Demo ở đây

Project on github

Làm quen với các components thường dùng khi tạo Gutenberg Block Gutenberg Block Attributes Cách tạo Gutenberg Block trong WordPress Tổng quan về Gutenberg trong WordPress Hơn 100 hình ảnh minh họa chất lượng cao, hoàn toàn miễn phí cho products của bạn 9 ứng dụng hữu ích cho Developers CSS Gap Space với Flexbox Làm tròn số trong PHP với ceil(), floor() và round() 10 mẹo để trở thành một nhà phát triển tuyệt vời Cách xóa một item khỏi Array trong JavaScript

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.