Tag: BroadcastChannel

BroadcastChannel API: Giao tiếp giữa các tab hoặc cửa sổ trong trình duyệt

BroadcastChannel API là một API đơn giản giúp giao tiếp giữa các bối cảnh duyệt web dễ dàng hơn. Đó là, giao tiếp giữa các cửa sổ/tab, iframe, web workers và service workers. Tin nhắn được đăng lên một kênh nhất định sẽ được gửi đến tất cả người nghe của kênh đó. Hàm tạo…

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site