Dump() Function – Formatted print_r()

If the given argument is not an array it will take the necessary action according to its data type. If the argument is an array, print_r() is used. If the argument is a object, var_dump() is used – with <pre> formatting. If it is anything else, it is printed with a var_dump().

Hơn 100 hình ảnh minh họa chất lượng cao, hoàn toàn miễn phí cho products của bạn Hướng dẫn reset thời gian dùng thử JetBrains IDEs Chuyển đổi các trường ACF được đăng ký bởi PHP sang định dạng JSON có thể Import 9 ứng dụng hữu ích cho Developers CSS Gap Space với Flexbox Làm tròn số trong PHP với ceil(), floor() và round() 10 mẹo để trở thành một nhà phát triển tuyệt vời Cách xóa một item khỏi Array trong JavaScript Giới thiệu và sử dụng CSS Variables Tải và cài đặt Photoshop CC Full cho MacOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.