Màu sắc chủ đạo của các mạng xã hội

Dưới đây là danh sách các mã Hex và RGB năm 2019 tương ứng với các màu chủ đạo của các mạng xã hội. Hầu hết các màu sắc được thể hiện trực tiếp từ logo của các thương hiệu tương ứng của họ.

Màu sắc chủ đạo của các mạng xã hội
Màu sắc chủ đạo của các mạng xã hội

Faceboook

Hex: #3b5998
RGB: rgb(59, 89, 152)

Dribbble

Hex: #ea4c89
RGB: rgb(234, 76, 137)

Twitter

Hex: #1da1f2
RGB: rgb(29, 161, 242)

Google+

Hex: #dd4b39
RGB: rgb(221, 75, 57)

YouTube

Hex: #ff0000
RGB: rgb(255, 0, 0)

Linkedin

Hex: #0077b5
RGB: rgb(0, 119, 181)

Instagram

Hex: #d6249f
RGB: rgb(131, 58, 180)
Gradient: radial-gradient(circle at 30% 107%, #fdf497 0%, #fdf497 5%, #fd5949 45%,#d6249f 60%,#285AEB 90%)

WhatsApp

Hex: #25d366
RGB: rgb(37, 211, 102)

Pinterest

Hex: #bd081c
RGB: rgb(189, 8, 28)

Vine

Hex: #00b488
RGB: rgb(0, 180, 136)

Snapchat

Hex: #fffc00
RGB: rgb(255, 252, 0)

Linkedin

Hex: #0077b5
RGB: rgb(0, 119, 181)

Quora

Hex: #a82400
RGB: rgb(168, 36, 0)

Dropbox

Hex: #007ee5
RGB: rgb(0, 126, 229)

Flickr

Hex: #ff0084
RGB: rgb(255, 0, 132)

Tumblr

Hex: #35465c
RGB: rgb(53, 70, 92)

Vkontakte

Hex: #45668e
RGB: rgb(69, 102, 142)

Vimeo

Hex: #1ab7ea
RGB: rgb(26, 183, 234)

Foursquare

Hex: #f94877
RGB: rgb(249, 72, 119)

Spotify

Hex: #1DB954
RGB: rgb(29, 185, 84)

Github

Hex: #333
RGB: rgb(51, 51, 51)

Behance

Hex: #1769ff
RGB: rgb(23, 105, 255)

RSS

Hex: #f26522
RGB: rgb(242, 101, 34)

Medium

Hex: #03a87c
RGB: rgb(3, 168, 124)

Periscope

Hex: #40a4c4
RGB: rgb(64, 164, 196)

Reddit

Hex: #ff4500
RGB: rgb(255, 69, 0)

Trên đây là một số màu chủ đạo của cá mạng xã hội mà mình biết, bạn có thể tìm kiếm thêm màu của chúng qua 2 trang web này :

Oh My Zsh: Nâng cao trải nghiệm terminal với giao diện đẹp và các plugin tăng hiệu suất! Git cherry-pick là gì? Cách sử dụng và ví dụ Git Rebase: Gộp nhiều commit thành một để tối ưu hóa lịch sử commit 11 tính năng JavaScript mới tuyệt vời trong ES13 (ES2022) CSS diệu kỳ: Các thuộc tính CSS mà bạn có thể chưa biết Auto deploy projects với GitHub Actions – sử dụng ssh-action WordPress Gutenberg Block Server Side Render Add, Upload image trong Gutenberg Block Development Tạo Block Controls – Block Toolbar và Settings Sidebar trong WordPress Gutenberg Làm quen với các components thường dùng khi tạo Gutenberg Block

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.