Tag: Hướng dẫn custom listview

Custom ListView trong Android với ImageView và TextView

This entry is part 14 of 21 in the series Hướng dẫn học lập trình Android

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn Custom ListView trong Android, mình nghĩ ví dụ này nó rất quan trọng và thực tế bởi vì hầu hết trong tất cả các ứng dụng Android có liên quan tới ListView thì đa phần chúng ta phải custom lại cho đúng với yêu cầu của…