Tag: gps setting

HIển thị Location Setting Dialog sử dụng Google API Client

Trong ứng dụng Google Maps trên Android và nhiều ứng dụng khác mà bạn đã thấy rằng nếu vị trí của mình bị vô hiệu hóa thì sau đó một hộp thoại yêu cầu bật vị trí GPS xuất hiện trực tiếp trên màn hình mà không chuyển hướng bạn đến trang Cài đặt. Để hiển thị…