Tag: PWA

Service Worker, Progressive Web Apps là gì? – Phần 2

PWA (Ứng dụng web tiến bộ) là một trong những thay đổi công nghệ được nhắc đến nhiều nhất trên web trong những thời gian qua. Và hiện đã có rất nhiều sự chú ý trong việc xây dựng PWA và những lợi thế của nó. 1. PWA – Ứng dụng web lũy tiến là…