Tag: Nội dung trọng yếu cho việc sáng tạo mobile app

Mười một nội dung trọng yếu cho việc sáng tạo mobile app

Đây là 11 nội dung tôi chắt lọc lại trong quá trình dạy học và huấn luyện cho nhiều nhóm sáng tạo. Kiến thức quá rộng, học bao nhiêu thì đủ ? Tôi cũng là một người mê truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Trong chuỗi tiểu thuyết của ông, có một nhân vật “Mộ…