Tag: Ngày mai

Hôm nay khác hôm qua và ngày mai như thế nào?

Hôm nay khác hôm qua. Đúng vậy, tất nhiên là khác rồi, không tin thì mở lịch ra mà xem :)) Hôm nay là ngày chúng ta có thể nhớ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, còn hôm qua thì không, ngoại trừ những ngày trước đó. Tương tự như vậy,…