Tag: meta tag vue js

Thêm meta tags cho website Nuxt JS

Meta Tags là gì? Meta Tags: là các thẻ Meta được sử dụng ở phần Header của Html nhằm tăng khả năng tìm kiếm các từ khoá của các công cụ tìm kiếm. Có ba loại thẻ Meta chính là thẻ Meta Title, Meta Description và thẻ Meta Keywords. Ngoài ra còn có các thẻ…