Tag: Lỗi mở thư mục

[Fix] Lỗi mở thư mục – Mở thư mục thay đổi từ Open thành Cmd

Hôm nay mình vừa fix xong lỗi mở thư mục trên windows, dạo này con laptop mình cứ hay bị chập sao ấy. Cụ thể là khi nhấp chuột phải lên thư mục bất kỳ bạn sẽ không thấy Open ở trên cùng nữa mà thay vào đó Open sẽ đổi thành Cmd. Còn lúc nhấn…