Tag: git cherry pick là gì

Git cherry-pick là gì? Cách sử dụng và ví dụ

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phổ biến được sử dụng rộng rãi trong quá trình phát triển phần mềm. Trong quá trình làm việc với Git, chúng ta thường cần áp dụng các commit đơn lẻ từ một nhánh (branch) khác vào nhánh hiện tại. Trong trường hợp này, Git cherry-pick…