Tag: ES13

11 tính năng JavaScript mới tuyệt vời trong ES13 (ES2022)

Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript luôn tiến hóa. Mỗi năm, ngôn ngữ này trở nên mạnh mẽ hơn với những tính năng mới cho phép nhà phát triển viết mã nguồn ngắn gọn và thể hiện ý tưởng một cách rõ ràng hơn. Hãy khám phá những tính năng mới nhất…