Tag: Asynchronous

Callbacks, Promises và Async/Await trong JavaScript

Qua bài viết này hy vọng bạn có thể hiểu thêm về Callbacks, Promises và Async/Await trong JavaScript. Tôi sẽ sử dụng các chức năng mũi tên trong bài đăng trên blog này. Về cơ bản, tôi sẽ thay thế các chức năng ẩn danh như vậy..