Giới thiệu về Sponsored và Affiliate Links trên trang web này

Trước hết, cảm ơn bạn đã đọc trang web này! 😀 Ntcde.com là blog cá nhân và một trang web độc lập và hỗ trợ là cần thiết để giúp đỡ với chi phí hoạt động.

Vì lý do này, tôi đã quyết định thêm các liên kết liên kết vào các sản phẩm mà tôi giới thiệu trên toàn trang web. Với các liên kết liên kết, nếu bạn nhấp vào chúng và sau đó mua hàng, Ntcde.com sẽ kiếm được một khoản hoa hồng, không mất thêm chi phí nào cho bạn vì các sản phẩm có cùng giá như khi bạn mua chúng mà không thông qua liên kết liên kết. Vì vậy, mua một sản phẩm thông qua một liên kết liên kết trên trang web này là một cách tuyệt vời để giúp hỗ trợ chúng tôi.

Ngoài ra, một số liên kết nhất định được tài trợ, có nghĩa là một công ty trả tiền để có liên kết hoặc banner của họ được thêm vào trang web.

Cả liên kết liên kết và tài trợ đều được đánh dấu rõ ràng như vậy, do đó bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt và biết rằng có thể có sự thiên vị vì mối quan hệ tài chính. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng tôi làm hết sức mình chỉ giới thiệu sản phẩm hoặc chấp nhận nhà tài trợ cho các sản phẩm mà tôi chấp nhận và cảm thấy có chất lượng và giá trị tuyệt vời.

Tôi cố gắng giữ số lượng liên kết hoặc liên kết được tài trợ tối thiểu để không làm lộn xộn nội dung trên trang web.

Tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu bản chất và lý do cho các liên kết được liên kết và tài trợ được tìm thấy trên trang web này.

Lời chúc tốt nhất dành cho bạn! ❤️