Series: Maps Android API

Gom Marker trong Android với Google Maps Android API – Google Maps Android Marker Clustering Utility

This entry is part 1 of 1 in the series Maps Android API

Trong một số ứng dụng sử dụng Google Maps Android API bạn có thể thấy các marker rải trên bản đồ. Nhưng với số lượng lớn marker sẽ làm cho trải nghiệp người dùng không được tốt nhất. Vì thế bạn nên sử dụng thêm một tiện ích của Google Maps Android API để gom…

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site